najam

Zajedrite s nama na jednoj od jedrilica iz naše flote

Sun Odyssey 37

Sun Odyssey 43

Sun Odyssey 40

 Sun Odyssey 49

 
 

design & hosting: rosenthal

 Gold d.o.o. Zagrebačka 51, 42000 Varaždin Croatia, GSM ++385(0) 98 305 634
tel ++ 385(0)42/201-779, fax ++ 385(0) 42/212-209, e-mail: info@gold.hr; žiro račun 2484008-1101152524